Naslovnica
 
18. travanj 2014
 
  

Kvaliteta podataka u sustavima HRAIS I ECS

 

Korisnici eCarinskogOtpremnika dodatne informacije pronaći će na
eCO info kanalu.
Pristup iz programa pritiskom na ikonu (Traka s alatima - desno).
eCO Info kanal

Prema obavijesti istaknutoj na svojim stranicama s početkom 2014. CURH započinje s pojačanim mjerama nadzora točnosti podataka deklariranih u uvoznim i izvoznim deklaracijama.

 

Što će CURH posebno nadzirati – rezultat sastanka u CURH-u

Prema najavi, nadzor će se provoditi u okviru kvalitete deklariranih podataka Jedinstvenih carinskih HRAIS i ECS deklaracija i to osobito u poljima 31. Opis robe, 38. Neto-masa i 44/1. Dodatne informacije.

U vezi sa najavom provjere kvalitete podataka u sustavima HRAIS I ECS, krajem studenog održan je u CURH-u sastanak sa najzastupljenijim neovisnim proizvođačima carinskog softvera.

Ukidanje automatske raspodjele neto mase u ovisnosti o vrijednosti (38. Neto masa)

Bez obzira što otpremnici vrlo često ne posjeduju informaciju o neto masi robe koja se deklarira, proizvođači softvera su informirani da raspodjeljivanje neto mase razmjerno vrijednosti robe često dovodi do:

  • krivog razvrstavanje robe u carinsku tarifu,
  • nemogućnosti praćenja cijena roba u odnosu na masu, te
  • krivih i netočnih izvještaja Europskoj komisiji.

Iz svega toga je proistekao zahtjev CURH-a da proizvođači softvera iz svojih aplikacija izbace funkcionalnost  proporcionalnog raspoređivanja neto mase po stavkama deklaracije. 

 

Trgovački naziv dopunjen tarifnim opisom (31. Opis robe)

Način popunjavana polja Opisa robe, koji je u proteklom razdoblju značio samo upis trgovačkog naziva robe CURH je ocijenio nedostatnim.

Od početka slijedeće godine od otpremnika će se tražiti da se polje, uz trgovački naziv robe, popuni i tarifnim opisom. Tu funkcionalnost ćete lako pronaći u novogodišnjoj verziji eCO-a.

 

Dodatna jedinica mjere iz KN (41/1. Količina u dodatnoj jedinici mjere) i neto masa

Za očekivati je da će otpremnici morati voditi računa i o smislenom odnosu podatka iz polja 41/1. sa ostalim podacima u stavci deklaracije.

Neki tarifni brojevi kombiniranom nomenklaturom imaju definirane dodatne jedinice mjere (npr. kilogram ocijeđene mase, litre i tisuće litara, m3 drva...), čije se količine mogu dovesti u odnos sa deklariranom neto masom. Ako se količina deklarirana u dodatnoj mjernoj jedinici nađe u problematičnom odnosu sa deklariranom neto masom, eCO će vas provjerom upozoriti na to odstupanje.

 

Ove ćete promjene naći u verziji 2.0.4 eCarinskogOtpremnika koju možete preuzeti putem sustava ažuriranja podataka.

 

 

 

| Webmaster | Nova ICT 1989-2011. | Uvjeti korištenja |